organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti BodvaTel s.r.o.
platná od 1. 1. 2013

Prevádzka reštaurácie a penziónu Bodva

Gabriela Tamásová
konateľ / vedúci prevádzky

 

Úsek správy bytov

Valéria Vincová
konateľ / ekonóm

     

reštaurácia:

Szmuda Czyntia
Takácsová Iveta
Dánielová Anikó
Vislai Tomas

 

údržba bytov, fond opráv:

Demková Jana


 

kuchyňa:

Vozárová Ildikó
Tamás Miroslav
Karčák Lukáš
Tarnocziová Magdaléna
Vaňová Šarlota

 

predpis a úhrady platieb:

Karaffová Ružena 

recepcia:

Zupková Mária
Henrieta Olájošová

 

účtovníctvo bytových domov:

Zachariášová Jana
 

služby:

Ferencz Július
Gregovská Iveta

   

 

organizačná štruktúra spoločnosti BodvaTel s.r.o.