Zoznam obytných budov v správe BodvaTel

adresa počet bytov a NP
Krátka 3,5 12
Krátka 4,6 12
Budovateľov 3,5 12
ČSA 18,20, Krátka 7 16
Krátka 2, Bartalosova 7, Budovateľov 1 16
Školská 14,16, Bartalosova 2,4 24
Školská 18,20,22,24 28
Školská 7,9 14
Rožňavská 14,16 30
Rožňavská 18,20 31
Rožňavská 24,26 30
Oslobodenia 2,4 24
Oslobodenia 6,8 24
Oslobodenia 1,3,5 36
Budovateľov 9,11 24
ČSA 17,19,21 36
ČSA 26,28,30 24
nám. Mieru 7,8 49
nám. Mieru 17,18,19 73
nám . Ľudovíta Štúra 1,2 49
nám. Ľudovíta 5,6 49
Severná 1,2 48
Severná 9,10 48
Severná 11,12 50
Severná 25 49
Hviezdoslavova 18,20,22 12
Dukelských hrdinov 4,6 12
Dukelských hrdinov 8,10 8
Dukelských hrdinov 9,11 12
Železničná 5 4
Školská 11, Čečejovce 6
Tichá 14 , Jasov 6
Pod tehelňou 225, Jasov 8
ČSA 12,14 8
Nová 32,34 28
Nová 36,38 28
spolu: 940