Zoznam spravovaných bytových domov

adresa počet bytov a NP
Moldava nad Bodvou :  
Krátka 3,5,  12
Krátka 4,6 12
Budovateľov 3,5 12
ČSA 18,20, Krátka 7 16
Krátka 2,Bartalosova 7, Budovateľov 1 16
Školská 14,16, Bartalosova 2,4 24
Školská 18,20,22,24 28
Školská 7,9 14
Rožňavská 14,16 30
Rožňavská 18,20 31
Rožňavská 24,26 30
Oslobodenia 2,4 24
Oslobodenia 6,8 24
Oslobodenia 1,3,5 36
Budovateľov 9,11 24
ČSA 17,19,21 36
ČSA 26,28,30 24
nám. Mieru 7,8 49
nám. Mieru 17,18,19 73
nám . Ľudovíta Štúra 1,2 49
nám. Ľudovíta 5,6 49
nám. Ľudovíta Štúra 11,12 40
Severná 1,2 48
Severná 9,10 48
Severná 11,12 50
Severná 25 49
Hviezdoslavova 18,20,22 12
Dukelských hrdinov 4,6 12
Dukelských hrdinov 8,10 11
Dukelských hrdinov 9,11 12
Železničná 5 4
ČSA 12,14 8
Nová 32,34 28
Nová 36,38 28
Nová 3 31
Nová 22,24 19
Nová 26,28,30 42
Bartalosova 10,12 8
ČSA 1,3 8
ČSA 2,4 8
ČSA 5,7 8
ČSA 8,10 8
Budulovská 38,40,42,44,46 30
spolu Moldava nad Bodvou: 1125
Čečejovce:  
Školská 11 6
Paňovská 14 6
spolu Čečejovce: 12
Jasov:   
Tichá 14  6
Tichá 15 6
Pod tehelňou 225 8
Hlavná 357  6
spolu Jasov: 26
spolu: 1163