Register zmlúv BodvaTel s.r.o.

Register zmlúv a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv a opis faktúr od 1. 1. 2011.

2019

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru č. 2/2017
zmluvná strana:
Hillton s.r.O., IČO: 31656170
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5002424
zmluvná strana:
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., IČO: 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa: 26. 8. 2019
zmluvná strana:
A.P.S. - FOOD s. r. o., IČO: 50208853
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Kúpna zmluva
zmluvná strana:
A.P.S. - FOOD s. r. o., IČO: 50208853
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. 0711-01/2008
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Mandátna zmluva - 7/002/2019
(výkon činnosti technika požiarnej ochrany)
zmluvná strana:
Ing. Gabriel Szabó Bartko, IČO: 47862572
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Mandátna zmluva - 6/002/2019
(výkon činnosti technika požiarnej ochrany)
zmluvná strana:
Ing. Gabriel Szabó Bartko, IČO: 47862572
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkového servisu č. 20170090
zmluvná strana:
GGFS s.r.o., IČO: 47079690
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o spolupráci pri akceptovani elektronických poukážok Callio
zmluvná strana:
GGFS s.r.o., IČO: 47079690
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.974/2015
na obdobie od: 1.7.2019 do: 31.12.2019
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dielo 6/5/2019
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO: 43895620
  Vlastníci bytov bytového domu H20
Bartalosova 2, 4, Školská 14, 16 v Moldave nad Bodovou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o., Školská 5, Moldava nad Bodvou
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru č. 1/2019
zmluvná strana:
Športový klub Bodva Moldava nad Bodvou, IČO: 35518847
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 2/2017
(opakovaný podnájom)
zmluvná strana:
Hillton s.r.o., IČO: 31656170
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní technickej služby
zmluvná strana:
Alfasat s.r.o., IČO: 46124888
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluvná strana:
G & Partners, s.r.o., IČO: 36839264
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Hromadná licenčná zmluva
zmluvná strana:
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 36210269
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dielo č. 1 - rekonštrukčné práce
zmluvná strana:
CSORBA JOZEF
  Vlastníci bytov ul. Nová č. 32, 34, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel, Bartalošova 16, Moldava nad Bodvou
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 1/2019
zmluvná strana:
Športový klub Bodva Moldava nad Bodvou, IČO: 35518847
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Všeobecné podmienky výkonu správy platné od 1. 1. 2019
   

2018

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2018

Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Nám. Ľudovíta Štúra č. 7, 8 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytového domu so súp. č. 1315 nachádzajúcom sa na nám. Ľudovíta Štúra č. 7, 8 v Moldave nad Bodvou.
Zmluva č. ÚVTOS-85/34-2018 o poskytovaní služieb
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO: 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách
príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 974/2015 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie od: 1. 1. 2019 do: 30. 6. 2019
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL, číslo: 18P991127
zmluvná strana:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
zmluvná strana:
belasaNET s.r.o., IČO: 45487626
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 16 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
zmluvná strana:
belasaNET s.r.o., IČO: 45487626
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 14 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01-09/2018 - dodávka a montáž zvončekového digitálneho tabla typ LASKOMEX s výmenou domácich telefónov pre 15 účastníkov v bytovom dome na Rožňavskej ul. č. 16 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVIS, IČO: 10823221
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 16 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva o dielo - Dodávka a montáž hliníkovej dvernej steny v spoločných priestoroch Bytového domu na ul. Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
JULYROSE s.r.o., IČO: 50804839
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 16 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva o dielo 3/8/2018
(výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO: 43895620
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 18, 20 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva č. 18/1339/0003 [150103] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sietí INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS [O219905329]
zmluvná strana:
ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
  8odvaTel, s.r.o., IČO: 36240269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: nám. Ľudovíta Štúra č. 11, 12 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 968 nachádzajúcom sa na nám. Ľudovita Štúra č. 11,12 v Moldave nad Bodvou
  8odvaTel, s.r.o., IČO: 36240269
Zmluva o dielo 3/6/2018
(výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO: 43895620
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 14, 16 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o.
Zmluva o dielo 2/6/2018
(výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO: 43895620
  Vlastníci bytov bytového domu na ul. Rožňavská č. 24, 26 v Moldave nad Bodvou
v zastúpení správcu: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách - príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 974/2015 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie od: 1. 7. 2018 do: 31. 12. 2018
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  8odvaTel, s.r.o., IČO: 36240269
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 7318
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s., IČO: 36173061
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Školská č. 7, 9
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 1918
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s., IČO: 36173061
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Školská č. 14, 16, Bartalosova č. 2, 4
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu (Rožňavská 18 a 20)
zmluvná strana:
belasaNET s.r.o., IČO: 45487626
  Vlastnici bytov bytového domu Rožňavská 18 a 20
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu (Nová 3)
zmluvná strana:
ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
  Mesto Moldava nad Bodvou ako vlastník nehnuteľností - bytov bytového domu Nová 3
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu (Školská 18, 20, 22, 24)
zmluvná strana:
ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
  Vlastnici bytov bytového domu Školská 18, 20, 22, 24
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 2/2017 (opakovaný podnájom)
zmluvná strana:
Hillton s.r.o., IČO: 31656170
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní Elektronických jedálnych kupónov
zmluvná strana:
UpSlovensko, s. r. o., IČO: 31396674
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým predvedením
zmluvná strana:
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
zmluvná strana:
Mediaworks s.r.o., IČO: 48119393
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o skončení zmluvy č. 4006-13/TEHO o zabezpečení servisnej činnosti
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., IČO: 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Mokrance, IČO: 31668372
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5002424
(bizhub C224e)
zmluvná strana:
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., IČO: 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Kúpna zmluva č. 2180288824
(Mobilné zariadenie: T.M.Nokia 6 DS čierna SK)
zmluvná strana:
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dielo - vstupný audit o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
zmluvná strana:
G & Partners, s.r.o., IČO: 36839264
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluvná strana:
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluvná strana:
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 zmluve o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Pack Trade s.r.o., IČO: 31720145
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
zmluvná strana:
ASANARATES s.r.o., IČO: 36606693
  Vlastníci bytových domov podľa zoznamu v prílohe
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. ZP/08/02780/001
zmluvná strana:
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269

Faktúry za rok 2018

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2017

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2017

Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 1/2017
zmluvná strana:
Športový klub Bodva Moldava nad Bodvou, IČO: 35518847
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva č. ÚVTOS-103/34-2017 o poskytovaní služieb
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO: 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Mokrance, IČO: 31668372
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
zmluvná strana:
ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 974/2015 na obdobie 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 170/2004 na obdobie 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o zabezpečení počítačovej siete a prevádzkového servisu č. 201700901
zmluvná strana:
Alfasat s.r.o., IČO: 46124888
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Kúpna zmluva na kúpu majetku v používaní
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO: 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o nákupe vysielacieho času zo dňa 7. 12. 2016
zmluvná strana:
Košický samosprávny kraj, IČO: 35541016
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 8-813-002349
zmluvná strana:
Colonnade Insurance S.A., IČO: 50013602
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Fischer games s.r.o., IČO: 46561471
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dielo
na opravu výťahu č. 20174030117
zmluvná strana:
Marián Bednár, revízie a opravy výťahov, IČO: 10791116
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 26, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o platbách
príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 947/2015
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Pack Trade s.r.o., IČO: 31720145
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru č. 2/2017
zmluvná strana:
Hillton s.r.o., IČO: 31656170
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o dielo
oprava strechy - objekt bytový dom, ulica Rožňavská 24
zmluvná strana:
EURO-PLECH, s.r.o., IČO: 36602167
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 24, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 2/2017
zmluvná strana:
Hillton s.r.o., IČO: 31656170
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru č. 1/2013
zmluvná strana:
EUROontorg s.r.o., IČO: 46081241
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 1/2017
zmluvná strana:
Optika Excellent s.r.o., IČO: 46427091
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
zmluvná strana:
Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov
zmluvná strana:
INTA, s.r.o., IČO: 34129863
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Príloha č. 1 - Dohoda o rovnomerných platbách č. 1/2016,
uzatvorená v zmysle čl. 5 bod. 5.1.1. zmluvy o dielo
zmluvná strana:
Csorba Jozef, IČO: 37341146
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
zmluvná strana:
ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768
  BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269

Faktúry za rok 2017

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2016

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2016

Zmluva o poskytovaní služieb č. ÚVTOS-03-19/34-2016
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o skončeni zmluvy č. 0182/2013
o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
zmluvná strana:
Waste for taste s.r.o., IČO 46549625
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru č. 2/2016
zmluvná strana:
WAMARC s.r.o., IČO 47592338
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nákupe vysielacieho času
zmluvná strana:
Košický samosprávny kraj, IČO 35541016
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o platbách
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.170/2004 na obdobie 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
Školská 14, 16
zmluvná strana:
ANTlK Telecom s.r.o., IČO 36191400
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Školská 14, 16, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
Školská 7, 9
zmluvná strana:
ANTlK Telecom s.r.o., IČO 36191400
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Školská 7, 9, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
Rožňavská 18, 20
zmluvná strana:
ANTlK Telecom s.r.o., IČO 36191400
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
Oslobodenia 3, 5
zmluvná strana:
ANTlK Telecom s.r.o., IČO 36191400
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Oslobodenia 3, 5, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o inštalovaní a prevádzkovaní prípojok internetu
Bartalosova 2, 4
zmluvná strana:
ANTlK Telecom s.r.o., IČO 36191400
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Bartalošova 2, 4, Moldava nad Bodvou
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 25a k rámcovej poistnej zmluve č. 8-813-002352
zmluvná strana:
QBE Insurance (Europe) Limited, IČO 36855472
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 8a k rámcovej poistnej zmluve č. 8-813-002352
zmluvná strana:
QBE Insurance (Europe) Limited, IČO 36855472
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo č. 2016/004/ZoD/SH
(dodávka a prvomontáž pomerových rozdeľovačov vykurovacich nákladov)
zmluvná strana:
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 14, 16, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o skončení zmluvy o výkone správy domu
- bytový dom: Barlalosova č. 6, 8 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zániku zmluvy č. 30-000111277PO2016
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Návrh poistnej zmluvy č. 511 091 353
- Komplexné poistenie bytových domov - Rámcová dohoda ZBHS
zmluvná strana:
Allianz - Slovenska poisťovňa, a.s., IČO 00151700
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
zmluvná strana:
ENTE s.r.o., IČO 31656030
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
zmluvná strana:
MT STABIL, s.r.o., IČO 47112913
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o akceptácii platobných kariet
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o akceptácii platobných kariet American Express č. 10002307
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
zmluvná strana:
LITA, autorská spoločnosť, IČO 00420166
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o platbách
príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 961/2013
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o platbách k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 974/2U15
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadení
zmluvná strana:
OTIS Výťahy, s.r.o., IČO 35683929
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny
zmluvná strana:
Energie2, a. s., IČO 46113177
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k zmluve č. 2 - Zmeny nastavenia služieb
zmluvná strana:
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., IČO 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo č. 3/2016 - Rekonštrukčné práce
zmluvná strana:
Csorba Jozef, IČO 3734 1146
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Skolská č 18, 20, 22, 24, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
zmluvná strana:
Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000111276PO2016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
(Bartalosova 10, 12)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000111277PO2016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
(Bartalosova 6, 8)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 2/2016
zmluvná strana:
WAMARC s.r.o., IČO 47592338
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4216
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s., IČO 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 3816
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s., IČO 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 1516
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s., IČO 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109657P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Československej armády 1, 3)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109655P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Československej armády 8, 10)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109654P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Československej armády 2, 4)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109637P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Československej armády 5, 7)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109632P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Nová 22, 24)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109625P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Nová 3)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 30-000109618P02016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (Nová 26, 28, 30)
zmluvná strana:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávateľa
zmluvná strana:
Csorba Jozef, IČO 3734I 146
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 2/2016
zmluvná strana:
Tatiana Konkoľová, IČO 41002148
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
zmluvná strana:
LITA, autorská spoločnosť, IČO 00420166
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6626191
zmluvná strana:
Orange Slovensko, a. s., IČO 35697270
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6626067
zmluvná strana:
Orange Slovensko, a. s., IČO 35697270
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo č.2016/101/ZoD/SH
zmluvná strana:
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., IČO 31624189
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Nová 26, 28, 30 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Nová 22, 24 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Nová 3 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Československej armády č. 8, 10 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Československej armády č. 5, 7 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Československej armády č. 2, 4 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Československej armády č. 1, 3 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Budulovska č. 46 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Budulovska č. 44 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Budulovska č. 42 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Budulovska č. 40 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Budulovska č. 38 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Bartalosova č. 10, 12 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
bytový dom: Bartalosova č. 6, 8 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Nová 26, 28, 30
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Nová 26, 28, 30, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Nová 22, 24
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Nová 22, 24, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Nová 3
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Nová 3, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu ČSA 5, 7
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ČSA 8, 10, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu ČSA 5, 7
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ČSA 5, 7, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu ČSA 2, 4
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ČSA 2, 4, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu ČSA 1, 3
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ČSA 1, 3, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Budulovská 38, 40, 42, 44, 46
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Budulovská 38, 40, 42, 44, 46, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Bartalosova 10, 12
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Bartalosova 10, 12, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Bartalosova 6, 8
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Bartalosova 6, 8, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte
zmluvná strana:
VÚB, a.s., IČO 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávateľa
zmluvná strana:
Csorba Jozef, IČO 37341146
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nákupe vysielacieho času
zmluvná strana:
Košický samosprávny kraj, IČO 35541016
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb č. ÚVTOS-03-03/34-2016
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Poistna Zmluva č. 8-863-003959
zmluvná strana:
QBE Insurance (Europe) Limited, IČO 36855472
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 2 k Zmluve o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov č. 1/TV/2015 zo dňa 13. 5. 2015
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 201/2015 (Programové vysielanie a zabezpečenie vysielania v televiznej programovej službe televiznej stanice BodvaTeI, s.r.o.)
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269

Faktúry za rok 2016

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2015

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o vykonaní dražby PDS č. 152/3A-2015
zmluvná strana:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO 36583936
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Oslohoditeľov 2, 4, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o vysielaní magazínu KSK
zmluvná strana:
Košický samosprávny kraj, IČO 35541016
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO OO324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Pack Trade s.r.o., IČO 31720145
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Pack Trade s.r.o., IČO 31720145
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme
(časť plochy na bočných stenách strojovne výťahov budovy pre vybudovanie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete)
zmluvná strana:
SWAN, a.s., IČO 35680202
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k Zmluve o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov č. 1/TV/2015
zmluvná strana:
Mediaworks s.r.o., IČO 48119393
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájmme nebytového priestoru č. 1/2015
zmluvná strana:
Michal Saxun - SAXUN, IČO 14377705
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Fischer games s.r.o., IČO 46561471
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o úvere č. 5077119926
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 643,
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o úvere č. 5077119934
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 643,
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness pre bytový dom
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 643,
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania
zmluvná strana:
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, IČO 159433
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o prenájme
(prenájom zariadenia Konica Minolta bizhub C 224e)
zmluvná strana:
Kanica Minolta Slovakia spol. s r.o., IČO 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Obnova obalových konštrukcií bytového domu Rožňavská 18, 20 Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
MT STABIL, s.r.o., IČO 47112913
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o uverejnení inzercie
zmluvná strana:
MEDIATEL spol. s r. o., IČO 35859415
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Dodávka a montáž plastových okien bytového domu Rožňavská 24 Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
SLOVSYSTÉM, s.r.o., IČO 36767093
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 24, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(oprava zvodového systému bytového domu Rožňavská 26 Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
EURO - PLECH, s.r.o., IČO 36602167
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávateľa
zmluvná strana:
Csorba Jozef, IČO 37341146
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluvná strana:
Ing. Ľudovít Petráš audítorská spoločnosť, IČO 10701893
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Dodávka a montáž plastových okien bytového domu Rožňavská 14, 16 Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
EUROintorg s.r.o., IČO 46081241
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 14, 16, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o spolupráci pri retransmisii
zmluvná strana:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody bytového domu Rožňavská 14, 16 Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
HUMIN s.r.o., IČO 43895620
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 14, 16, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov
zmluvná strana:
MEDIAWORKS, s.r.o., IČO 48119393
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Kúpna zmluva
na kúpu majetku v používaní
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Mandátna zmluva č. 1/2015
(Programové vysielanie a zabezpečenie vysielania v televíznej programovej službe televíznej stanice MsTV Moldava – Szepsi VTV)
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou)
zmluvná strana:
Ing. Marta Tomková - T.D.LINE, IČO 32481837
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Rožňavská 18, 20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody bytového domu Nová 32, 34 v Moldave nad Bodvou)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO 43895620
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ul. Nová 32, 34, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda
o ukončení Zmluvy o výpožičke zo dňa 31. 12. 2012
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dodávke nealkoholických nápojov - PEPSICO
zmluvná strana:
PEPSI-COLA SR, s.r.o., IČO 31362681
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávateľa
zmluvná strana:
Csaba Molnár - MOL-MONT, IČO 45386943
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Hromadná licenčná zmluva
o použití diel autorov zastupovaných LITA ich verejným prenosom podľa “Autorského zákona”
zmluvná strana:
LITA, autorská spoločnosť, IČO 00420166
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov
zmluvná strana:
K3, s.r.o., IČO 36179655
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom)
zmluvná strana:
CUBS, s.r.o., IČO 36572799
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová zmluva
(dodávka alkoholických, nealkoholických nápojov, vína a cukroviniek, slaného a sladkého pečiva)
zmluvná strana:
PROALCO, s.r.o., IČO 43869971
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
na rekonštrukciu-výmenu stúpacieho vedenia TÚV, SV, cirkulácie TÚV
zmluvná strana:
T a K, Spol. s r.o., IČO 36592081
  Vlastníci bytov a nebytového domu
ul. Rožňavska 26, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody bytového domu Rožňavska 24, 26 v Moldave nad Bodvou)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO 43895620
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ul. Rožňavska 24, 26, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová kúpna zmluva
zmluvná strana:
HO&PE FAMILY, s r. o., IČO 44360991
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci
pri káblovej retransmisii televízneho programu TV MOLDAVA
zmluvná strana:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo
(Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody bytového domu Rožňavska 18, 20 v Moldave uad Bodvou)
zmluvná strana:
HUMIN s. r. o., IČO 43895620
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
ul. Rožňavska 18,20, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová kúpna zmluva
zmluvná strana:
Bidvest Slovakia, s.r.o., IČO 34152199
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
(predaj mäsa a mäsových výrobkov)
zmluvná strana:
Dexter Prešov s.r.o., IČO 44914539
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb práčovne
(uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269

Faktúry od 1. 1. 2015

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2014

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2014

Rámcové podmienky rozvozu
zmluvná strana:
METRO Cash & Carry SR s.r.o., IČO 45952671
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu
(bytový dom: Nová č. 36, 38 v Moldave nad Bodvou)
zmluvná strana:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1377
ul. Nová č. 36, 38, Moldava nad Bodvou
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová zmluva
dodávka ovocia a zeleniny
zmluvná strana:
EUROKAF, s.r.o., IČO: 44049374
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o úvere a Dodatok k Zmluve o bežnom účte
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 709,
Československej armády 12, 14, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
zmluvná strana:
MEDISON, s.r.o., IČO 36679135
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Fischer bau s.r.o., IČO 46130055
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Fischer games s.r.o., IČO 46561471
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo o zabezpečovaní havarijnej služby pre bytové domy v správe objednávatera zo dňa 16. 2. 2012
zmluvná strana:
T a K, spol. s.r.o., IČO 36592081
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k Zmluve o úvere
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 230-2,
Železničná 5, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov 8. 9. 2014 - 20. 6. 2015
- Karafa Ladislav
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s VJM - Szakkozépiskola, Rožňava
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov 8. 9. 2014 - 20. 6. 2015
- Adorján Mátyás
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s VJM - Szakkozépiskola, Rožňava
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o úvere a Dodatok k Zmluve o bežnom účte
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 230-2,
Železničná 5, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o realizácií prázdninovej praxe pre študentov (Bučková Jana)
zmluvná strana:
Hotelová akadémia Košice, IČO 31946615
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Darovacia zmluva (Bučková Jana)
zmluvná strana:
Hotelová akadémia Košice, IČO 31946615
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o úvere a Dodatok k Zmluve o bežnom účte
zmluvná strana:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO 00151653
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 711,
Oslobodenia 1, 3, 5, Moldava nad Bodvou
zastúpení: BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výpožičke - nebytový priestor v budove Polikliniky
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o elektronickom prístupe k obchodným údajom prostredníctvom internetu a informačného systému web č. 200000864S/2014/EP
zmluvná strana:
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o elektronickom zasielani dokumentov č. 579/2014/ED
zmluvná strana:
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
zmluvná strana:
Waste for taste s.r.o., IČO 46549625
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Prenájom zariadenia - Konica Minolta bizhub C 224e
zmluvná strana:
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., IČO 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie prádla
zmluvná strana:
Práčovňa Remon, IČO 44717733
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Nájomná zmluva - výčapné zariadenie
zmluvná strana:
Pivovary Topvar, a.s., IČO 31648479
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Ľudovíta Štúra č. 5,6 v Moldave nad Bodvou
zmluvná strana:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ľ. Štúra č. 5, 6
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb práčovne
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269

Faktúry za rok 2014

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2013

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2013

Dodatok č. 5 k zmluve o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov
zmluvná strana:
REGFILM, s.r.o., IČO: 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2003
zmluvná strana:
EUROintorg s.r.o., IČO 46081241
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 3/2013
zmluvná strana:
EUROintorg s.r.o., IČO 46081241
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov od 2. 12. 2013 - 21. 6. 2014 - Hajnalka Hegedüšová
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Rožňava
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2013
zmluvná strana:
EUROintorg s.r.o., IČO 46081241
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - bytový dom: Školská č. 11, Čečejovce
zmluvná strana:
Vlastníci bytov a nebytových príestorov (Školská č. 11, Čečejovce)
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2013
zmluvná strana:
EUROintorg s.r.o., IČO 46081241
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov od 2. 9. 2013 - 20. 6. 2014 - Ladislav Karafa
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Rožňava
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov od 2. 9. 2013 - 20. 6. 2014 - Mátyás Adorján
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Rožňava
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda č. 179/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
zmluvná strana:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, IČO: 35556757
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
zmluvná strana:
RWE Gas Slovensko, s.r.o., IČO: 44291809
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení závodného stravovania č. 4660399/2012
zmluvná strana:
TRANSPETROL a.s., IČO: 31341977
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt
zmluvná strana:
CUBS, s.r.o., IČO: 36572799
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o podmienkach dodávok tovaru
zmluvná strana:
Kofola a.s. IČO: 36319198
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo (deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce)
zmluvná strana:
ASANARATES, s.r.o., IČO: 36606693
  Vlastníci bytových domov podľa zoznamu v prílohe
zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o., IČO: 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb práčovne
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO: 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Mandátna zmluva - výkon činnosti technika požiarnej ochrany
zmluvná strana:
Ing. Gabriel Szabó Bartko, IČO: 32706456
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 4 k zmluve o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov
zmluvná strana:
REGFILM, s.r.o., IČO: 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269

Faktúry za rok 2013

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2012

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2012

Zmluva o dielo
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., IČO: 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení servisnej činnosti
zmluvná strana:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., IČO: 36173061
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
zmluvná strana:
JUDr. Jana Bajužíková, advokátka, IČO: 35540150
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výpožičke (hnuteľných vecí)
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o prenájme
zmluvná strana:
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., IČO: 31338551
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Budovateľov č. 3, 5
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Budovateľov 9, 11
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ČSA 12, 14
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. ČSA č. 17, 19, 21 (F-36)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. ČSA č. 18, 20, Krátka č. 7 (B-1)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. ČSA č. 26, 28, 30 (P-24)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Dukelských hrdinov č. 4, 6
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Dukelských hrdinov č. 8, 10
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Dukelských hrdinov č. 9, 11
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Hviezdoslavova 20, 22, 24
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Krátka č. 2, Bartalosova č. 7, Budovateľov č. 1 (B-3)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Krátka č. 3, 5
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Krátka č. 4, 6
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Ľudovíta Štúra č. 1, 2
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - nám. Mieru č. 7, 8
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - nám. Mieru č. 17, 18 ,19
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Nová č. 32, 34
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Oslobodenia č. 1, 3, 5
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Oslobodenia č. 2, 4
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Oslobodenia č. 6, 8
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Rožňavská č. 14, 16
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Rožňavská č. 18, 20
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Rožňavská č. 24, 26
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Severná č. 1, 2
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Severná č. 9, 10
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Severná č. 11, 12
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Severná č. 25
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Školská č. 7, 9
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Školská č. 14, 16, Bartalosova č. 2, 4 (H-20)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - ul. Školská č. 18, 20, 22, 24 (A-20)
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Železničná č. 5
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - č. 225 v Jasove
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o výkone správy domu - Školská č. 14 v Jasove
zmluvná strana:
vlastníci bytov a nebytových priestorov
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o združených službách dodávky elektriny a plynu
zmluvná strana:
Energie2, a.s., IČO: 45113177
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Plastic-Pack s.r.o., IČO: 44549962
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Rámcová poistná zmluva číslo 8-813-002352
zmluvná strana:
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36855472
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Poistná zmluva číslo 8-813-002349
zmluvná strana:
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36855472
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
Poľnohospodárske výrobne a obchodné družstvo Mokrance, IČO: 31668372
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov od 10. 9. 2012- 21. 6. 2013 - Mátyás Adorján
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Rožňava, IČO: 42243378
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov od 10. 9. 2012- 21. 6. 2013 - Ladislav Karafa
zmluvná strana:
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Rožňava, IČO: 42243378
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o spolupráci
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2012
zmluvná strana:
Erika Šaraničová - AKES-E, IČO: 41447557
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 1071/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/2012/UZ
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Kúpna zmluva uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka na nákup zariadení zabezpečujúcich technický rozvoj a kompatibilitu v rámci projektu HUSK/0901/2.5.2/0165 s názvom “Spoločné hodnoty - cezhraničný Slovensko-maďarský mediálny projekt / Közös értékeink - határon átnyúló Szlovák-magyar médiaprojekt”
zmluvná strana:
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., IČO 31726607
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
zmluvná strana:
TRANSPETROL, a.s., IČO 31341977
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/2012/UZ
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytnutí stravovania
zmluvná strana:
COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo, IČO 00169129
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
zmluvná strana:
JUDr. Jana Bajužíková, advokátka, IČO 35540150
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o poskytovaní služieb práčovne uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
zmluvná strana:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 64/2012/D
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva č. 50/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o termínovanom úvere č. 26/2012/UZ
zmluvná strana:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o pôžičke
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 3 k zmluve o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe televíznych programov
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269

Faktúry za rok 2012

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov

2011

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2011

Dodatok číslo 1 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv
zmluvná strana:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o pristúpení k záväzku
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluvná strana:
Fischer bau, s.r.o., IČO 46130055
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
zmluvná strana:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, IČO 35556919
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
zmluvná strana:
REGFILM s.r.o., IČO 36603031
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o dielo - Po stopách Máté Laczkó Szepsiho
zmluvná strana:
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Dodatok č. 1 k dohode č. 640/§51/2010 o zabezpečení podmienok na vykonávanie absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
zmluvná strana:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, IČO 35556757
  BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
Zmluva o združenej dodávke plynu
zmluvná strana:
BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
  RWE Slovensko, s.r.o.:, IČO 44291809
Zmluva uzatvorená v zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z.
zmluvná strana:
BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
  SLOVGRAM, IČO 17310598
Zmluva o poskytnutí prác a služieb práčovne uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
zmluvná strana:
BodvaTel s.r.o., IČO 36210269
  Ústav na výkon trestu odňatia slobody, IČO 00738395

Faktúry za rok 2011

Dodávateľské faktúry BodvaTel s.r.o. - opis dokladov