Kontakty

BodvaTel s.r.o.
Školská č. 5
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 36210269
DIČ: 2021601670
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd:Sro.,vložka č. 12853/V

 

Pracovisko správy bytov

Podnikateľský inkubátorový dom (prízemie, kancelária č. 107)
Školská 10
045 01  Moldava nad Bodvou

Pracoviská:

Valéria Vincovákonateľka spoločnosti
bodvatel@moldava.sk
valeria.vincova@bodvatel.sk
tel.: 055 3013066, 0905 413734
fax: 055 3013066

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Jana Demková vedúca správy bytov a NP
jana.demkova@gmail.com
tel.: 055 3013066, 0905 413755

Anita Ločováevidencia zálohového predpisu, úhrad, zmeny v predpise
locova.bodvatel@gmail.com
tel.: 055 3013066

Jana Zachariášová Hodermarskáúčtovník
zachariasova.jana@moldava.sk
tel.: 055 3013066