Správa bytov

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, číslo uznesenia 2012/129, bude Mestské bytové hospodárstvo, príspevková organizácia, so sídlom na ul. Bartalosova č. 16 v Moldave nad Bodvou zrušená k 31. 12. 2012. Správu bytov od 1. 12. 2012 vykonáva spoločnosť BodvaTel s.r.o., so sídlom na ul. Školská č. 5, pracovisko správy bytov ul. Bartalosova č. 16 v Moldave nad Bodvou.

Zamestnanci Mestského bytového hospodárstva, p.o., sa od 1. 1. 2013 stávajú zamestnancami spoločnosti BodvaTel s.r.o. Pôvodné telefónne číslo: 055 4602621 a mobilné telefónne čísla: 0905 413734 a 0905 413755 ostávajú v platnosti. Platné mailové adresy sú uvedené v kontaktoch.