organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti BodvaTel s.r.o.
platná od 1. 1. 2013

Prevádzka reštaurácie a penziónu Bodva

konateľ / ekonóm

 

Úsek správy bytov

konateľ / ekonóm

     
     

vedúci prevádzky

   

reštaurácia:

čašníci

 

údržba bytov, fond opráv:

kuchyňa:

vedúca kuchyne
kuchár
pomocný kuchár

 

predpis a úhrady platieb:

recepcia:

recepčná

 

účtovníctvo bytových domov:

služby:

zásobovanie, údržba
upratovačka

   

 

organizačná štruktúra spoločnosti BodvaTel s.r.o.