Zoznam spravovaných bytových domov

adresa počet bytov a NP
Moldava nad Bodvou :  
Krátka 3, 5,  12
Krátka 4, 6 12
Budovateľov 3, 5 12
ČSA 18, 20, Krátka 7 16
Krátka 2, Bartalosova 7, Budovateľov 1 16
Školská 14, 16, Bartalosova 2, 4 24
Školská 7, 9 14
Školská 18, 20, 22, 24 28
Budovateľov 9, 11 24
ČSA 17, 19, 21 36
ČSA 26, 28, 30 24
Rožňavská 14, 16 30
Rožňavská 18, 20 31
Rožňavská 24, 26 30
Oslobodenia 2, 4 24
Oslobodenia 6, 8 24
Oslobodenia 1, 3, 5 36
Severná 1, 2 48
Severná 9, 10 48
Severná 11, 12 50
Severná 25 48
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 2 49
Nám. Ľudovíta Štúra 5, 6 49
Nám. Ľudovíta Štúra 7, 8 48
Nám. Ľudovíta Štúra 11, 12 42
nám. Mieru 7, 8 49
nám. Mieru 17, 18, 19 72
Nová 32, 34 27
Nová 22, 24 19
Nová 26, 28, 30 42
Nová 3 31
Nová 36, 38 27
ČSA 1, 3 8
ČSA 2, 4 8
ČSA 8, 10 8
ČSA 5, 7 8
ČSA 12, 14 8
Bartalosova 10, 12 8
Hviezdoslavova 18, 20, 22 12
Dukelských hrdinov 4, 6 12
Dukelských hrdinov 8, 10 11
Dukelských hrdinov 9, 11 12
Železničná 5 4
Budulovská 38, 40, 42, 44, 46 30
spolu Moldava nad Bodvou: 1171
Jasov:   
Tichá 14  6
Tichá 15 6
Pod tehelňou 225 8
Hlavná 357  6
spolu Jasov: 26
Čečejovce:  
Školská 11 6
Paňovská 14 6
spolu Čečejovce: 12
spolu: 1209