informácie o zákazkách
realizovaných na bytových domoch
v správe spoločnosti

Zverejňovanie údajov o zákazkach v mene a na účet vlastníkov bytov a NP bytových domov v správe spoločnosti v zmysle zákona č. 182/93 Z.z. § 8b, ods 2 písmeno l

Dukelských hrdinov 8,10 - Moldava nad Bodvou

 • elektroinštalačné práce, oprava nn prípojky
 • Ján Berník, Rožňavská 74, Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 807,48 € - cenová ponuka

Severná 1, 2 - Moldava nad Bodvou

 • komplexná obnova bytového domu
 • Izola Košice s.r.o; IČO: 36184497 - cenová ponuka
 • Izolplast Košice s.r.o; IČO: 38217905 - cenová ponuka
 • KISS stavebné práce, s.r.o, Moldava nad Bodvou; IČO: 46443541 - cenová ponuka

Železničná - Moldava nad Bodvou

 • stavebné práce- výmena dlažby na chodbe
 • TaK, spol. s r.o., Budulovská 33/B, Moldava nad Bodvou; IČO: 36592081
 • cena zákazky vrátane DPH: 659,21 €- cenová ponuka

Budovateľov 9,11 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch
 • EUROintorg s.r.o, Školská 5, Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 650,80 €- cenová ponuka

Rožňavská 14,16 - Moldava nad Bodvou

 • oprava bleskozvodu
 • Ján Berník, Rožňavská 74, Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 796,33 €- cenová ponuka

Jasov, Tichá ul.14

 • výmena a preloženie expanznej nádoby
 • TaK, spol. s r.o., Budulovská 33/B, Moldava nad Bodvou; IČO: 36592081
 • cena zákazky vrátane DPH: 533,42 €- cenová ponuka

Nová 32, 34 - Moldava nad Bodvou

 • oprava vonkajšieho schodiska
 • MON-DREV s.r.o, Budulovská 3043, Moldava nad Bodvou; IČO: 46417877
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 671,60 €

Severná 9,10 - Moldava nad Bodvou

 • výmena časti potrubia na SV
 • TaK, spol. s r.o., Budulovská 33/B, Moldava nad Bodvou; IČO: 36592081
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 998,12 €- cenová ponuka

Severná 1,2 - Moldava nad Bodvou

 • výmena vodomerov na TÚV
 • TEHO, ul.ČSA 34, Moldava nad Bodvou; IČO: 36173061
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 065,96 €- cenová ponuka

Severná 1 - Moldava nad Bodvou

 • montáž senzorového osvetlenia
 • KaK-systems, s.r.o, Královská 13, 040 01 Košice; IČO: 47179228
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 028,98 €- cenová ponuka

Budovateľov 9,11 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž prístreškov nad vchodové dvere
 • Rupiose mini servis, Gelnická 2500/122, Košice-Pereš; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 545,25 €- cenová ponuka

Jasov pod tehelnou 225

 • výmena  SV a kanalizácie
 • TaK, spol. s r.o., Budulovská 33/B, Moldava nad Bodvou; IČO: 36592081
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 305,15 €- cenová ponuka

Severná 10 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž plast. vchod. dverí
 • EUROintorg s.r.o, Školská 5, Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 630,00 €- cenová ponuka

Severná 25 - Moldava nad Bodvou

 • rekonštrukcia výťahu TOV320
 • Marian Bednár, Klimkovičova 24, 040 23 Košice
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 128,80 €- cenová ponuka

Severná 25 - Moldava nad Bodvou

 • rekonštrukcia výťahu TONV500
 • Marian Bednár, Klimkovičova 24, 040 23 Košice
 • cena zákazky vrátane DPH: 3 084,00 €- cenová ponuka

Oslobodenia č. 2 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž plastových okien ALUPLAST
 • EUROintorg s.r.o, Školská 5, Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 836,70 €- cenová ponuka

Oslobodenia č. 4 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž plastových okien ALUPLAST
 • EUROintorg s.r.o, Školská 5, Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 836,70 €- cenová ponuka

Oslobodenia č. 2 - Moldava nad Bodvou

 • maliarske a natieračské práce
 • Ľudovít Frigmanský, Záhradná 44, Moldava nad Bodvou
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 039,20 €- cenová ponuka

Ľ. Štúra 5, 6 - Moldava nad Bodvou

 • dodávka a montáž bytových vodomerov
 • COFELY - TEHO a.s., ČSA 34, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 36173061
 • cena zákazky vrátane DPH: 20,88 € / 1 ks- cenová ponuka

Bytové domy v správe BodvaTel, s.r.o, ktoré majú cirkuláciu na TÚV

Oslobodenia 2, 4, 6, 8,
Rožňavská 14, 16, 18, 20,
Budovateľov 9, 11

 • dodávka a prvomontáž PRVN 5 P3 Basic
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Banská Bastrica
 • cena zákazky vrátane DPH: 18,54 € / 1 ks- cenová ponuka

Bartalošova 7,
Budovateľov 2,
Krátka 2

 • výmena ležatých rozvodov TÚV a cirkulačného rozvodu TÚV
 • Csorba Jozef, Hrhov 311; IČO: 37341146
 • cena zákazky vrátane DPH: 5020 €- cenová ponuka

Oslobodenia 2

 • vymaľovanie spoločných priestorov
 • Ľudovít Frigmanský, Záhradná 44, Moldava nad Bodvou; IČO: 32699701
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 274,70 €- cenová ponuka

Rožňavská 26

 • Rekonštrukcia stúpacieho vedenia SV a TÚV v bytovom jadre
 • TaK, spol. s r.o, Budulovská cesta 33/B, Moldava nad Bodvou; IČO: 36592081
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 243,40 €- cenová ponuka

Budovateľov 3, 5
ČSA 18, 20,
Krátka 7
Školská 18, 20, 22, 24
Bartalošova 2, 4,
Školská 14, 16
Mier 7, 8
Mier 17
Železničná 5

 • dodávka a montáž vodomerov na TÚV
 • Enbra Slovakia s.r.o, Južná trieda 74, 040 01 Košice;
 • cena zákazky vrátane DPH: 25,14 € / 1 ks- cenová ponuka

Budovateľov 3, 5
ČSA 18, 20,
Krátka 7
Školská 18, 20, 22, 24
Bartalošova 2, 4,
Školská 14, 16
Mier 7, 8
Mier 17
Železničná 5

 • dodávka a montáž vodomerov na TÚV
 • COFELY - TEHO, ČSA 34, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 36173061
 • cena zákazky vrátane DPH: 24,00 € / 1 ks- cenová ponuka

Bartalošova 4

 • rekonštrukcia rozvádzača
 • Fazekaš Mikuláš, Hrhov 332, 049 44; IČO: 43160743
 • cena zákazky vrátane DPH: 783,55 €- cenová ponuka

Bartalošova 2

 • rekonštrukcia rozvádzača a výmena svietidiel v spoločných priestoroch
 • Fazekaš Mikuláš, Hrhov 332, 049 44; IČO: 43160743
 • cena zákazky vrátane DPH: 783,55 €- cenová ponuka

Bartalošova 4

 • rekonštrukcia rozvádzača
 • Berník Ján, Rožňavská 74, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 732,94 €- cenová ponuka

Bartalošova 4

 • výmena svietidiel v spoločných priestoroch
 • Berník Ján, Rožňavská 74, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 417,66 €- cenová ponuka

Bartalošova 2

 • výmena svietidiel v spoločných priestoroch
 • Berník Ján, Rožňavská 74, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 510,18 €- cenová ponuka

Bartalošova 7,
Budovateľov 2,
Krátka 2

 • výmena potrubia na studenú a teplú vodu, výmena odpadového potrubia a cirkulácia TÚV
 • Csorba Jozef, Hrhov 311, 049 44; IČO: 37341146
 • cena zákazky vrátane DPH: 4612,00 €- cenová ponuka

Severná 25

 • oprava výťahu
 • Marián Bednár, Klimkovičova 24, 040 23 Košice;
 • cena zákazky vrátane DPH: 378,00 € / 1 ks- cenová ponuka

Nová 32, 34
Mier 17, 18, 19

 • vyregulovanie TÚV
 • HUMIN s.r.o, Kežmarská 10, 040 11 Košice
 • cena zákazky vrátane DPH: - cenová ponuka

Oslobodenia 4

 • maliarske a natieračské práce
 • Ľudovít Frigmanský, Záhradná 44, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 32699701
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 093,20 € / 1 ks- cenová ponuka

Rožňavská 18, 20

 • obnova obalových konštrukcii bytového domu
 • Ing. Marta Tomková - T.D.LINE; Tri hôrky 3, 040 11 Košice; IČO: 32699701
 • cena zákazky vrátane DPH: cena prác je zverejnená v bode V.- Zmluva o dielo

Námestie Mieru 17, 18, 19

 • výmena stupačkových ventilov
 • HUMIN s.r.o, Kežmarská 10, 040 11 Košice; IČO: 43895620
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 745,26 € / 1 ks- cenová ponuka

Rožňavská 18, 20

 • Obnova obalových konštrukcií BD
 • MT STABIL s.r.o., Košická Polianka 246, 04441 Sady n. Torysou; IČO: 47112913
  - cenová ponuka: 245 710,88 EUR
 • K-MK-STAV s.r.o., Orgovánová 1495/13, 078 01 Sečovce; IČO: 44907290
  - cenová ponuka: 258 097,15 EUR
 • ZBEREKO spol. s r.o., Krivá 23, 040 01 Košice; IČO: 31732925
  - cenová ponuka: 271 889,51 EUR
 • MOMD s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice; IČO: 46013337
  - cenová ponuka: 282 152,08 EUR

Severná 11, 12

 • Obnova obalových konštrukcií BD
 • Kiss stavebné práce, s.r.o., Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 46443541
  - cenová ponuka: 292 928,65 EUR / 313 664,55 EUR
 • IZOLA Košice s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice; IČO: 36184497
  - cenová ponuka: 331 759,39 EUR
 • IZOLPLAST, Pražská 2, Baltická 7, 040 12 Košice; IČO: 36217805
  - cenová ponuka: 348 765,79 EUR

Námestie Mieru 19

 • výmena podlahy na schodisku bytového domu
 • Atila Doboš, 04402 Turňa nad Bodvou 513; IČO: 36210269
 • cena zákazky vrátane DPH: 4 596,00 € - cenová ponuka

Námestie Ľ. Štúra 5, 6

 • hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody
 • HUMIN s.r.o, Mierova 79, 06601 Humenné; IČO: 36210269
 • cena zákazky vrátane DPH: 949,44 € - cenová ponuka

Námestie Ľ. Štúra 1, 2

 • vyregulovanie ÚK po zateplení bytového domu
 • ENBRA Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 29, 97405 B. Bystrica; IČO: 31624189
 • cena práce je zverejnená v prílohe - cenová ponuka

Severná 9, 10

 • vyregulovanie ÚK po zateplení bytového domu
 • ENBRA Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 29, 97405 B. Bystrica; IČO: 31624189
 • cena práce je zverejnená v prílohe - cenová ponuka

Tichá 14, Jasov

 • výmena vchod. dverí, zvončekov a strieška z výstupu kotolne
 • Izolstrech Martina Sošková, Irkutská 15, 040 12 Košice; IČO: 47666315
 • cena zákazky vrátane DPH: 3 117,60 € - cenová ponuka

Námestie Mieru 19

 • dodávka a montáž plastových okien do spoločných priestorov
 • EUROintorg s.r.o, Severná 988/16, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 538,70 € - cenová ponuka

Námestie Ľ. Štúra 1, 2

 • hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody
 • HUMIN s.r.o, Kežmarská 10, 040 11 Košice; IČO: 43895620
 • cena zákazky vrátane DPH: 949,44 € - cenová ponuka

ČSA 17, 19, 21

 • vyregulovanie teplej úžitkovej vody
 • ENBRA Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 29, 974 05 B. Bystrica; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 741,14 € - cenová ponuka

ČSA 26, 28, 30

 • hydrauliické vyregulovanie po zateplení bytového domu
 • ENBRA Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 29, 974 05 B. Bystrica; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 844,56 € - cenová ponuka

ČSA 26, 28, 30

 • regulácia TÚV
 • ENBRA Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 29, 974 05 B. Bystrica; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 160,76 € - cenová ponuka

Budovateľov 3

 • dodávka a montáž plast. okien do spoločných priestorov
 • EUROintorg s.r.o, Severná 988/16, Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 466,00 € - cenová ponuka

Budovateľov 3

 • výroba prístrešku nad vchodové dvere
 • Rupiose mini servis, Gelnická 2500/122, 040 11 Košice-Pereš; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 596,56 € - cenová ponuka

Severná 25

 • výroba a osadenie ochranných mreží a vymaľovanie fasády pod balkónmi
 • Jozef Ruda, živnostník, Pasteurova 1, 040 01 Košice; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 320,00 € - cenová ponuka

Nám. Ľ. Šúra 5, 6

 • obnova obalových konštrukcií bytového domu
 • IZOLA Košice, s.r.o; IČO: 36184497
 • cena zákazky vrátane DPH: 276 228,06 € - cenová ponuka

Nám. Ľ. Šúra 5, 6

 • poistenie bytového domu
 • Renomia Network, s.r.o; IČO: 35815566
 • cena zákazky vrátane DPH: 650,00 € - cenová ponuka

Nám. Ľ. Šúra 5, 6

 • modernizácia výťahov
 • Marian Bednár, Klimkovičova 24, 040 23 Košice; IČO: 10791116
 • cena zákazky vrátane DPH: 14 384,32 €/jeden výťah - cenová ponuka

ČSA 17

 • dodávka a montáž hliníkových vchodových dverí
 • EUROINTORG s.r.o, Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 3 204,00 € - cenová ponuka

Školská 7, 9

 • hydraulické vyregulovanie objektu po zateplení
 • Ing. Gabriel Maťaš, Čingovská 10, 04012 Košice - Nad Jazerom; IČO: 44431911
 • cena zákazky vrátane DPH: 217,60 € - cenová ponuka

Školská 7, 9

 • hydraulické vyregulovanie objektu po zateplení
 • Ing. Gabriel Maťaš, Čingovská 10, 04012 Košice - Nad Jazerom; IČO: 44431911
 • cena zákazky vrátane DPH: 354,40 € - cenová ponuka

Krátka 4, 6

 • hydraulické vyregulovanie objektu po zateplení
 • Ing. Gabriel Maťaš, Čingovská 10, 04012 Košice - Nad Jazerom; IČO: 44431911
 • cena zákazky vrátane DPH: 225,20 € - cenová ponuka

Krátka 3, 5

 • hydraulické vyregulovanie objektu po zateplení
 • Ing. Gabriel Maťaš, Čingovská 10, 04012 Košice - Nad Jazerom; IČO: 44431911
 • cena zákazky vrátane DPH: 225,20 € - cenová ponuka

Severná 25

 • výroba a dodávka mreži
 • Ladislav Mitro, Turgenevova 32, 04001 Košice; IČO: 14307308
 • cena zákazky vrátane DPH: 660,00 € - cenová ponuka

Rožňavská 14

 • montáž a revízia elektrických rozvodov
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 878,60 € - cenová ponuka

Štúr 2

 • montáž a demontáž svietidiel
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 175,11 € - cenová ponuka

Rožňavská 24

 • oprava dažďového zvodu
 • EURO-PLECH s.r.o, Hunyadiho 29, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 36602167
 • cena zákazky vrátane DPH: 190,30 € - cenová ponuka

Budovateľov 9, 11

 • oprava dažďového zvodu
 • EURO-PLECH s.r.o, Hunyadiho 29, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 36602167
 • cena zákazky vrátane DPH: 338,88 € - cenová ponuka

Severná 9, 10

 • hydraulické vyregulovanie po zateplení bytového domu
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Južná trieda 74, 04001 Košice; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 610,56 € - cenová ponuka

Štúr 1, 2

 • hydraulické vyregulovanie po zateplení bytového domu
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Južná trieda 74, 04001 Košice; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 625,92 € - cenová ponuka

Štúr 5, 6

 • dodávka a montáž PRVN
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Južná trieda 74, 04001 Košice; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 29,16 € / za 1 kus - cenová ponuka

Štúr 2

 • rekonštrukcia spoločných priestorov - vymaľovanie a výmena podlahy
 • Atila Doboš, 04402 Turňa nad Bodvou; IČO: 44998571
 • cena zákazky vrátane DPH: 11 352,50 € - cenová ponuka

Mier 19

 • výmena PVC podlahy v spoločných priestoroch
 • Atila Doboš, 04402 Turňa nad Bodvou; IČO: 44998571
 • cena zákazky vrátane DPH: 7 436,00 € - cenová ponuka

Severná 25

 • montáž a dodávka analógového kamerového systému CCTV
 • Rupiose-mini servis Gelnická 122, 04011 Košice; IČO: 108231
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 688,42 € - cenová ponuka

Nová 32, 34

 • hydraulické vyregulovanie TÚV
 • HUMIN s.r.o, Mierová 79, 06601 Humenné; IČO: 43895620
 • cena zákazky vrátane DPH: 158,24 € - cenová ponuka

Rožňavská 16

 • oprava poistkovej skrine
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 466,57 € - cenová ponuka

Rožňavská 16

 • revízia a oprava elektroinštalácie
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 422,60 € - cenová ponuka

Rožňavská 26

 • oprava elektroinštalácie
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 003,10 € - cenová ponuka

Oslobodenia 1, 3, 5

 • oprava elektroinštalácie
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 837,21 € - cenová ponuka

Oslobodenia 3

 • výmena kábla a RIS
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 043,52 € - cenová ponuka

Oslobodenia 3

 • rekonštrukcia osvetlenia pivnice
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 039,07 € - cenová ponuka

Námestie Mieru 17

 • vchodové jednokrídlové dvere
 • Rupiose mini servis, 040 11 Košice-Pereš; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 6 515,09 € - cenová ponuka

Rožňavská 26

 • plastové okná
 • LK - servis, 040 23 Košice; IČO: 36583294
 • cena zákazky vrátane DPH: 3 414,00 € - cenová ponuka

Oslobodenia 3

 • oprava elektroinštalácie
 • Ján Berník, Rožňavská 74, 04501 Moldava nad Bodvou; IČO: 30306353
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 043,52 € - cenová ponuka

Námestie mieru 19

 • výroba a montáž oceľových dverí
 • Rupiose mini servis, 040 11 Košice-Pereš; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 7 478,26 € - cenová ponuka

Budovateľov 3, 5

 • dodávka a montáž plastových okien
 • EUROintorg s.r.o, Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 46081241
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 917,80 € - cenová ponuka

bytové domy v správe

 • dodávka a montáž bytových vodomerov
 • COFELY-TEHO, Moldava n/Bodvou, a.s; IČO: 36173061
 • cena zákazky vrátane DPH: viď cenová ponuka - cenová ponuka

Severná 25

 • tepelná izolácia a škárovanie
 • Tomáš Pivoňka, Čordákova 37, 040 23 Košice; IČO: 44279710
 • cena zákazky vrátane DPH: 8 710,80 € - cenová ponuka

Severná 11, 12

 • montáž PRVN
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Južná trieda 74, 04001 Košice; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 4 636,44 € - cenová ponuka

Budovateľov 9, 11

 • montáž PRVN
 • ENBRA SLOVAKIA s.r.o, Južná trieda 74, 04001 Košice; IČO: 31624189
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 274,48 € - cenová ponuka

-

 • objednávka odberateľa na odber tepla
 • Tepelné hospodárstvo, ČSA 34, Moldava nad Bodvou; IČO: 36173061
 • cena zákazky vrátane DPH: viď prílohy na odberné miesta - cenová ponuka

Rožňavská 14

 • upratovacie a čistiace práce
 • Alica Vozárová Vodná 481/6, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 45319481

Mier 7, 8

 • výroba a montáž oceľových dverí Economy 50
 • Rupiose mini servis - Peter Bujáky, Gelnická 2500/122,040 11 Košice; IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 916,57 € - cenová ponuka

Rožňavská 18, 20

 • reklamná plocha na južnej štítovej stene
 • MT Stabil s.r.o, Košická Polianka 246, 044 41 Sady nad Torysou; IČO: 47112913
 • cena zákazky vrátane DPH: 300,00 € - zmluva

Rožňavská 18, 20

 • reklamná plocha na južnej štítovej stene
 • ENTE s.r.o, Bernolákova 25, 040 11 Košice; IČO: 31656030
 • cena zákazky vrátane DPH: 600,00 € - zmluva

Nám. Ľ. štúra 5, 6

 • maliarske a natieračské práce
 • Ľudovít Frigmanský, Záhradná 44, 045 01 Moldava nad Bodvou; IČO: 32699701
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 792,76 € - cenová ponuka

Oslobodenia 1

 • výmena potrubia zvislých stúpačiek
 • Csorba Jozef, 049 44 Hrhov 311; IČO: 37341146
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 572,00 € - cenová ponuka

Rožňavská 14, 16

 • dodávka a prvomontáž pomerových rozdeľovačov vykurovacich nákladov
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica; IČO:
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 916,00 € - zmluva

Nová 3, 22, 24, 26, 28, 30

 • Oznámenie o cene tepla k zmluve o dodávke a odbere tepla
  na obdobie 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
 • Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou;
  IČO: 36173061
 • cena: - Príloha č. 2 k zmluve o dodávke tepla

Rožňavská 24

 • oprava strechy
 • Euro-plech,s.r.o, Hunyadiho 29; 045 01 Moldava nad Bodvou
  IČO:
 • cena zákazky vrátane DPH: 592 € - zmluva

Severná 11

 • Maľovanie spoločných priestorov bytového domu
 • Peter Novák, Severná 11; 045 01 Moldava nad Bodvou
  IČO: 46074856
 • cena zákazky vrátane DPH: 4 400 € - cenová ponuka

Rožňavská 26

 • oprava výťahu
 • Marián Bednár, Klimkovičova 24, Košice; IČO: 10791116
 • cena zákazky vrátane DPH: 4 801,24 € - zmluva

Nová 32, 34

 • výmena rozvodov
 • Csorba Jozef, Hrhov 311, IČO: 37341146
 • cena zákazky vrátane DPH: 18 847 € - zmluva

Krátka 4, 6

 • výmena rozvodov a montáž výmeníkovej stanice pre TÚV
 • Csorba Jozef, Hrhov 311, IČO: 37341146
 • cena zákazky vrátane DPH: 8 448 € - zmluva

Krátka 2, Bartalošova 7, Budovateľov 1

 • výmeny vodomerov SV A TÚV
 • HUMIN s. r. o., Mierova 79, 066 01 Humenné, IČO: 43895620
 • zmluva

Oslobodenia 6, 8

 • výmena vodomerov na TÚV
 • HUMIN s. r. o., Mierova 79, 066 01 Humenné, IČO: 43895620
 • zmluva

Severná 9

 • výmena vodomerov na studenú vodu
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

Nám Budovateľov 3, 5

 • výmena vodomerov na SV a TÚV
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

Nová 36, 38

 • výmena vodomerov na TÚV
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

Oslobodenia 1, 3, 5

 • výmena vodomerov na studenú vodu
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

ČSA 12, 14

 • výmena vodomerov na studenú vodu
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

ČSA 17

 • výmena vodomerov na studenú vodu
 • ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31624189
 • zmluva

Krátka 3, 5

 • výmena vodomerov na studenú vodu
 • HUMIN s. r. o., Mierova 79, 066 01 Humenné, IČO: 43895620
 • zmluva

Ľudovíta Štúra 12

 • dodávka a výmena čelného panela schránok, prekládak pôvodného zvončekového tabla Laskomex
 • Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVIS, Gelnická 2500/122, 04011 Košice-Pereš, IČO: 10823221
 • cena zákazky vrátane DPH: 1 899,97 € - cenová ponuka

Ľudovíta Štúra 12

 • stavebné práce
 • DUDU-S, spol. s.r.o., Nám. Mieru 941/7 , Moldava nad Bodvou, IČO: 50763440
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 395,50 € - cenová ponuka

ČSA 18-20, Krátka 7

 • montáž snehových hákov
 • EURO-PLECH, s. r. o., Hunyadiho 29, Moldava nad Bodvou, IČO: 36602167
 • cena zákazky vrátane DPH: 709,41 € - zmluva

Školská 18, 20, 22, 24

 • Dodávka, montáž a kalibrácia elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (EPRVN)
 • SUMIT SLOVAKIA, s.r.o., Letná 6, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52656870
 • cena zákazky vrátane DPH: 2 706,00 € - zmluva